Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej będzie usuwać usterkę w sieci ciepłowniczej. Sprawdź, gdzie w Lublinie nie będzie jutro ogrzewania. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej informuje, że w związku z usuwaniem usterki w …

Wrześniowe wieczory, noce, poranki są coraz chłodniejsze. Największe spółdzielnie mieszkaniowe w Lublinie włączyły już ogrzewanie budynków. Decyzję o terminie rozpoczęcia dostarczania ciepła do swoich obiektów podejmuje odbiorca posiadający umowę dostarczania ciepła …