Rada Miasta wyraziła poparcie dla utworzenia nowej miejskiej spółki, która zajmie się budową i zarządzaniem nowoczesną halą targową przy ul. Ruskiej w Lublinie. Obiekt ma powstać w miejscu, w którym …