Przyjmowanie zgłoszeń na rachmistrzów w Lublinie zostało wydłużone do 16 lutego. Rachmistrzowi spisowemu będzie przysługiwało wynagrodzenie zależne od liczby przeprowadzonych wywiadów telefonicznych i wywiadów bezpośrednich. Rachmistrzowie wciąż poszukiwani W drugim …