Najwyższa Izba Kontroli proponuje, żeby uzależnić usunięcie zgromadzonych punktów karnych od uprzedniego uiszczenia grzywny. Mogłoby to skutecznie motywować kierowców do płacenia mandatów. Już w 2013 r. NIK alarmowała w swoim …