W ciągu najbliższych kilku dni na ścianie budynku przy ul. Peowiaków powstanie mural inspirowany projektem "Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie". Wydarzenie jest wynikiem współpracy Zarządu Transportu Miejskiego w …