Miasto oferuje pomoc psychologiczną wszystkim osobom odczuwającym skutki długotrwałej izolacji. Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie w szczególności chce wesprzeć dzieci i młodzież, wśród których obserwuje się wzrost poziomu stresu, lęku …

W Lublinie powstanie Inkubator Aktywnej Młodzieży. Inicjatywa będzie realizowana dzięki współpracy Fundacji TEAM Teatrikon, WSPiA i UM Lublin. Pomysł otrzymał dofinansowanie z programu PO FIO. Beneficjentami projektu “I AM CHANGE …