"Kodeks reklamowy" Lublina przewiduje m.in. wykluczenie reklam z kluczowych przestrzeni miasta, w tym zabytkowego zespołu Starego Miasta i Śródmieścia. Przyjęta jesienią 2015 r tzw. ustawa krajobrazowa dała miastom większe kompetencje …

Miasto rozpoczyna prace nad uchwałą regulującą możliwości reklamowania się w przestrzeni publicznej. To efekt nowej ustawy, która dała miastom większe kompetencje w zakresie ochrony krajobrazu. Uchwała może określić liczbę i …