Wrześniowe wieczory, noce, poranki są coraz chłodniejsze. Największe spółdzielnie mieszkaniowe w Lublinie włączyły już ogrzewanie budynków. Decyzję o terminie rozpoczęcia dostarczania ciepła do swoich obiektów podejmuje odbiorca posiadający umowę dostarczania ciepła …