Urzędów, Józefów, Garbów, Nałęczów, Jastków i Lublin – tak w tym roku wygląda lista miejsc, w których odbędzie się Rajd Nadwiślański. Będzie się to wiązać z tymczasowym zamknięciem dróg lokalnych. …