Ustawa dotycząca wycinki drzew zostanie zmieniona. Mieszkaniec, który planuje wyciąć drzewo będzie musiał przed jego usunięciem zgłosić ten fakt w gminie.     Właściciele nieruchomości mają niewiele czasu, żeby usunąć drzewa …