Koniec miejsca i historii, łatwiej wyburzyć, niż remontować, lepszy wolny plac w centrum miasta niż wymagający nakładów finansowych historyczny budynek. Instalacja „Game Over" stworzona została z cegieł wydobytych z gruzowiska …