Wojewoda w trakcie poniedziałkowego zebrania wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego sprawdził gotowość służb do ferii zimowych, które rozpoczną się od przyszłego tygodnia. Głównym celem spotkania było omówienie stanu gotowości służb, inspekcji …

Ferie zimowe w województwie lubelskim rozpoczynają się już 29 stycznia i potrwają do 11 lutego. Na okres ferii zimowych część autobusów komunikacji miejskiej w Lublinie zmieni swój rozkład. Od 29 …