W nawiązaniu do narodowych tradycji i obyczajów ukoronowaniem całorocznego trudu rolników jest Święto Plonów. Tegoroczne Dożynki Województwa Lubelskiego, na które zgodnie ze zwyczajem zapraszają Marszałek Województwa Lubelskiego, Wojewoda Lubelski, Starosta …