Rekrutacja w szkołach policealnych jest prosta, kwalifikacje uzyskujemy szybko – bo nawet w ciągu roku. Szkoła kończy się egzaminem zawodowym, który daje tytuł technika lub uprawnienia w danym zawodzie. Co …