Miasto oferuje pomoc psychologiczną wszystkim osobom odczuwającym skutki długotrwałej izolacji. Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie w szczególności chce wesprzeć dzieci i młodzież, wśród których obserwuje się wzrost poziomu stresu, lęku …