Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczych i Firm przysłała Ci list, w którym w terminie dwóch tygodni nakłania do zapłaty sporej kwoty?   Czytaj więcej: Uwaga na listy od CEDGiF – Centralnej Ewidencji …