W ramach digitalizacji zbiorów bibliotecznych wykonano ponad 7,5 mln skanów. Digitalizacja objęła między innymi: starodruki, czasopisma i gazety, pozycje kartograficzne, literaturę naukową i piękną oraz materiały ikonograficzne. Pozwoliło to na …