W poniedziałek na miejskim stadionie Arena Lublin antyterroryści ćwiczyli warianty działań zapewniających odpowiedni poziom zabezpieczenia kontrterrorystycznego. Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Lublinie to komórka, do której zadań należy zwalczanie aktów …

Policyjni antyterroryści z całego kraju ćwiczyli w Lublinie. Podczas ćwiczeń główny nacisk położono na praktyczne doskonale umiejętności działań taktyczno – wysokościowych z wykorzystaniem śmigłowca. Już po raz drugi Komenda Wojewódzka Policji …