Wykonawca robót drogowych na al. Kompozytorów Polskich przeprowadzi ostatni etap prac bitumicznych w poniedziałek (26 września) i wtorek (27 września).   - Prace będą polegały na ułożeniu ostatniej, ścieralnej warstwy …