Wojewoda wręczył 24 samorządom z regionu promesy na dotacje w łącznej wysokości blisko 17 mln zł. Są one przeznaczone na remonty dróg lokalnych, uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych. Na liście …

MSWiA zaprezentowało jak będą wyglądały nowe dowody osobiste z warstwą elektroniczną (e-dowody). Nowy dowód osobisty będzie wydawany od marca 2019 r. MSWiA skierowało do konsultacji międzyresortowych rozporządzenie dotyczące wzoru graficznego nowego dowodu …