15 sierpnia 1317 roku Władysław Łokietek wydał akt lokacji na prawie magdeburskim dla miasta Lublina.   Władysław Łokietek książę krakowski i sandomierski poleca Maciejowi, wójtowi z Opatowca lokację miasta Lublina …