REKLAMA


Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Serwisu spottedlublin.pl, prowadzonego przez

Grupa Spotted Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie

 

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności stosowaną przez Grupa Spotted Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, prowadzącego Serwis grupaspotted.pl (dalej: Serwis). Celem polityki prywatności jest uregulowanie zasad zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z Ustawą z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z pózn. zm.), oraz Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z pózn. zm.).

Administratorem Danych osobowych użytkowników Serwisu, w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych, jest Grupa Spotted Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 3, Lublin 20-209, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000616706, nr REGON: 36440992200000, NIP: 7123312574 (dalej: Administrator).

 

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe użytkownika korzystającego z Serwisu (dalej: Użytkownik), przetwarzane są przez Administratora w celu zapewnienia odpowiedniej jakości usług na rzecz Użytkownika, w tym sprawnego użytkowania Serwisu, procesu rejestracji, logowania i wylogowania, zapewnienia innych użyteczności.

 

Zakres i rodzaj gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych

Administrator, w celu zapewnienia korzystania z Serwisu przez Użytkowników, gromadzi ich dane w zakresie niezbędnym do zapewnienia Użytkownikom możliwości korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności.

Dane zawarte w logach systemowych wykorzystywane są w celach technicznych, tj. zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania portalu i korzystania z niego przez Użytkowników. Adres IP wykorzystywany jest również w celach demograficznych – tj. określeniu z jakich regionów pochodzą Użytkownicy.

Informacje podawane przez Użytkowników mogą być przez Administratora wykorzystywane również do dostosowywania wyświetlanych treści (w tym materiałów promocyjnych i reklamowych) do zainteresowań Użytkowników. Podane przez Użytkowników dane demograficzne (np. wiek czy płeć), mogą być również zestawiane z danymi eksploatacyjnymi i wykorzystane dla badania zainteresowań i preferencji Użytkowników, a także podnoszenia jakości usług świadczonych przez Administratora. Dane takie są jednak anonimizowane i agregowane w taki sposób, że dotyczą całej lub części populacji użytkowników Serwisu.

Dane osobowe udostępnione przez Użytkowników, mogą służyć również do nawiązania z nimi kontaktu.

Administrator może udostępniać swoim partnerom biznesowym zanonimizowane i zagregowane dane dotyczące całości lub części populacji Użytkowników, z tym zastrzeżeniem jednak, że nie zawierają one informacji dających możliwość identyfikacji konkretnych Użytkowników.

Administrator zastrzega sobie prawo do powierzenia przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi, zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Pliki cookies

Cookies to krótkie pliki tekstowe zapisywane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika korzystającego z Serwisu. Wykorzystywane są do ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowania treści dostarczanych za Pośrednictwem Serwisu do preferencji i potrzeb Użytkownika, oraz analizy i monitorowania ruchu Użytkownika. Dają one także możliwość identyfikacji Użytkownika, jeśli ten w przyszłości ponownie odwiedzi Serwis z użyciem urządzenia końcowego na którym zapisane są pliki cookies.

Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć zapisywanie plików cookies w jego urządzeniu, w takim wypadku jednak Serwis może działać nieprawidłowo w szczególności Użytkownik może utracić możliwość dostępu do niektórych treści Serwisu.

 

Prawo dostępu i poprawiania danych

Użytkownik posiada prawo do dostępu do treści danych osobowych i możliwości ich poprawiania w każdej chwili.

 

Bezpieczeństwo

Administrator informuje, że zarządzając Serwisem dąży do zapewnienia ochrony gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych. Dostęp do danych osobowych ograniczony jest przez Administratora do ściśle oznaczonych osób, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz aktami wykonawczymi do tejże ustawy. Administrator informuje, że dąży do zapewnienia gromadzenia i przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w Polsce lub innych krajach Unii Europejskiej.

 

Inne ważne informacje

Administrator informuje, że w Serwisie mogą zostać zamieszczone odnośniki (zwane również linkami), które umożliwiają Użytkownikom dotarcie do innych stron internetowych, nie będących częścią portalu. Administrator nie ma wpływu na sposób i zakres zbierania i wykorzystywania danych osobowych przez Administratorów (lub podmioty zarządzające) takich stron i nie ponosi w tym zakresie odpowiedzialności. Administrator zaleca zapoznanie się z regułami dotyczącymi zbierania i wykorzystywania danych osobowych takich stron przez Użytkowników.

Ze względu na postęp technologiczny oraz zmiany przepisów prawa Administrator wskazuje, że przedmiotowa polityka prywatności może  być zmieniona.

Użytkownik mający pytania lub uwagi dotyczące przedmiotowej polityki prywatności mogą kontaktować się z Administratorem z użyciem adresu siedziby Administratora, wskazanego na wstępie  niniejszego dokumentu, lub z użyciem adresu poczty elektronicznej: biuro@grupaspotted.pl.